ČRS MO Pátek

Logo MO Pátek

Odchylky od rybářského řádu revíru 411 074 platné pro rok 2023

Český rybářský svaz - místní organizace v Pátku
Odchylky od rybářského řádu pro povodí Sánská struha 411074 platné pro rok 2023

1. Minimální lovná míra ryb: lín 25cm, štika 55cm, amur 60cm, kapr 40cm. Kapr nad 70cm (K70)se okamžitě vrací zpět do revíru.
2. Od 1.1.2023 do 15.6.2023 včetně, je povoleno ponechat si jeden kus ušlechtilé ryby. Ponecháním a zapsáním do úlovkového lístku denní lov končí. Od 16.6.2023 dle rybářského řádu.
3. Po celý rok je zakázán rybolov po levé straně toku od mostu Lazarova mlýna k myslivecké lávce.
4. Počet ulovených ušlechtilých ryb na jednu povolenku je omezen na 40 kusů. Při dosažení tohoto počtu platnost povolenky končí, je možnost zakoupit novou povolenku v plné výši.
5. Parkování motorových vozidel povoleno pouze podél příjezdové cesty, nikoli u břehu Sánské struhy.
Upozornění: Dle rybářského řádu je povinností každého člena zapsat každou návštěvu u vody do úlovkového lístku.

Povolenky/Členské příspěvky

MO ČRS Pátek - cena povolenek pro rok 2023

Výše členského příspěvku je jednotná pro všechny místní organizace ČRS. Nejzazší termín pro uhrazení členského příspěvku je 30. duben.